Mopedkörkort klass I och klass II

Läs om körkort för moped klass 1 och klass 2

För att du ska få köra EU mopedmoped klass I så måste du ha fyllt 15 år. Innan du får köra så behöver du ett körkort AM. Körkortet tar du i en körskola. Har du körkort med behörighet A och B eller traktorkort så har du även behörighet för att köra mopeder i klass I. Körkort AM är ett riktigt körkort och kan användas som ID – kort.
För att du ska få övningsköra moppe klass Iså måste du vara 14 år och 9 månader

Mopedkörkort

Detta 1912 Douglas har moderna kedjedrift men fortfarande åtnjuter pedaler

gammal. Du behöver ett körkortstillstånd utfärdat av vägverket. Själva teorin du läser på körskolan är på 10 – 12 timmar lite beroende på vilken körskola du går på.
Ett utbyte av gamla förarbevis utfärdade för moped klass I, innan oktober 2009 ska alla vara utbytta senast i år, 2012. De får då ett AM körkort. Om du har en moped klass II, så måste du ha minst ett förarbevis för att få köra mopeden. De här förarbevisen ska de byta ut senast i år, 2012.

Förarbevisen är ljusgröna. De har din  namnteckning tillsammans med ett foto. För att du ska få ett förarbevis måste du ha gjort ett teoriprov – kunskapsprov som omfattar ett 30-tal frågor. När provet är gjort och du har klarat det, så tar körskolan kontakt med Transportstyrelsen att du har klarat provet. När du har betalat in för tillverkning av ditt förarbevis, så får du ett tillfälligt papper om att du är behörig till att köra moped. Det här pappret gäller högst ett år eller tills du har fått ditt förarbevis. Den ungefärliga kostnaden för ett förarbevis är 150 kr.

Moped klass I:

Du måste ha mopeden inregistrerad
Moped klass I får inte köras på cykelbana
Får köra högst 45 km / tim
Mopeden måste vara försäkrad, du måste ha en trafikförsäkring
När du kör moped klass I ska du köra på vägrenen om det finns en vägren, annars får du köra i körbanan. Både du och om du har en passagerare måste ha godkända hjälmar båda två. De ska vara E eller SIS – märkt. Tänk på att det är bäst att du köper en ny hjälm. En begagnad hjälm kanske inte är lika hållbar. Även om du har en ny hjälm och den råkar ut för en skada eller smäll, så ska du försöka byta den hjälmen.
Du får inte heller med en moppe klass I köra i fältet för busstrafik och linjetrafik. Ej heller på motorväg eller motorled. Tänk också på att du inte får ställa mopeden i cykelställ.

Moped klass II:

Du behöver inte ha mopeden inregistrerad. Den behöver ingen nummerskylt.
Du får vistas på cykelbana med ditt fordon
Får framföras i max 25 km / tim
Du som har en klass II moppe måste ha en trafikförsäkring, annars får du inte köra fordonet.

Regler när du kör moped

Trafikreglerna säger att du ska ha en godkänd hjälm även när du kör en klass II moped. Den ska vara E eller SIS – märkt. Om det finns en vägren på vägen ska du köra på den, annars får du köra på körbanan förutsatt att det inte finns en cykelväg. När du har en klass II moped får du tvärtemot klass I mopeder, köra i fordon för linjetrafik, d v s, busstrafik. Tänk också på att du inte får dra något annat, t ex, en cyklist som ”hankar”. Du får inte heller skjutsa på fler personer än vad din moped är byggd för.

Mopedförsäkringar

Alla trafikregistrerade fordon måste ha minst trafikförsäkring, Köper du en moped så måste du på egen hand de till att den är försäkrat från dag ett, läs mer om lagar och regler innan du tecknar en försäkring på din moped

Mer information om moped och mopedkörkort

En bra källa till mer information om moped klassar, mopedkörkort och mopedförsäkringar hittar du här

Kommentarer är avstängda